پــــــــــــــــــرســتاران جــوان

گاهی نمیشود ک نمیشود
سیاه پوشیده بود،به جنگل آمد... من هم استوار بودم و تنومند! من راانتخاب کرد...دستی به تنه و شاخه هایم کشید،تبرش را در آورد و زدو زد... محکم و محکم تر به خودم میبالیدم،دیگرنمیخواستم درخت باشم ،آینده ی خوبی در انتظارم بود . میتوانستم یک قایق باشم،شاید هم چیز بهتری.... درد ضربه هایش بیشتر می شد و من هم به امید روزهای بهترتوجهی به آن نمیکردم اما ناگهان چشمش به درخت دیگری افتاد، شاید او تنومند تر بود،شاید هم نه! اما حداقل به نظر مردتبر به دست آن درخت چوب بهتری داشت ، شاید هم زود از من سیرشده بود و دیگر جلوه ی برایش نداشتم، مرا رها کرد با زخم هایم ، واو را برد... من نه دیگر درخت بودم ، نه تخته سیاه مدرسه، نه عصایی برای پیرمرد و نه قایق و ...خشک شدم.... میگویند این رسم شماانسانهاست،قبل از آن که مطمئن شویدانتخاب میکنید و وقتی باضربه هایتان طرف مقابل را آزار می دهید او را به حال خودش رهامیکنید ! ای انسان تا مطمئن نشدی تبر نزن ! تا مطمئن نشدی،احساس نریز... دیگری زخمی می شود... خشک می شود!

[ Mon 29 Dec 2014 ] [ 9:56 ] [ حمید شیرازی ]

[ ]

ب سلامتی همونی ک .....
وقتی...

 

        «دنیایت»به اندازه «یک نفر»کوچک میشود... 

 

و«یک نفر» به اندازه «خدا»برایت «بزرگ» میشود... 

 

قمارسنگینی کرده ای اگر برود...

             «دین» و«دنیایت» رایکجا باخته ای...

[ Fri 26 Dec 2014 ] [ 17:38 ] [ حمید شیرازی ]

[ ]

و ناگهان چ زود دیر میشود....
چشمانم قصیده ی باران می شوند

وقتی دوستانم...

                    غزل خدا حافظی سر می دهند.

 

خدافظی

[ Tue 24 Jun 2014 ] [ 21:36 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]

تا قبلهٔ ابروی تو

تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است

محراب دل و قبلهٔ احرار کج است

ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم

آن قبله ماست گرچه بسیار کج است

قاآنی

[ Wed 28 May 2014 ] [ 12:13 ] [ علیرضا احمدی ]

[ ]

life is beauty...plz smile
[ Sat 3 May 2014 ] [ 14:51 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]

life is beauty...plz smile

[ Sat 3 May 2014 ] [ 14:50 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]

هیییییییییییییییییییییییییییییی روزگار

کارت شارژ ها را ســـــــــــیگار میخَرم

 

 

و با خیابان حـَـــــــــــــرف میزنم

 

 

. . .

 

 

هَمــــــــــــین طور پیش برود

 

 

گوشی را هَم باید بفروشـــــــــــــــــم

 

 

و کَفشـــــــــــــ بخرم ...[ Mon 14 Apr 2014 ] [ 0:49 ] [ حمید شیرازی ]

[ ]

شرحی نیست ...

[ Tue 18 Feb 2014 ] [ 13:47 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]


[ Mon 17 Feb 2014 ] [ 14:38 ] [ علیرضا احمدی ]

[ ]

در سرزمین پاکــ 89 فضولی موقوفـــ

در زندگی هر انسانی چیزهایی هست ک به خودش هم مربوط نیست چه رسد به شما

دوست عزیز!!!!


حافظا مي خور و رندي كن و خوش باش             دام تــزوير مكن چــون دگــران قرآن را

ب هیشکی ربط نداره تو این وبلاگ کی چی میزنه کی چی میخونه

اینجا سرزمین هشتاد و نهه

اینجا لیبرالها حاکمن

[ Sat 15 Feb 2014 ] [ 22:32 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]

آدم برفکــــی
باران یا بـرف … چه فرقی میکند ؟

  با دوستان کـِ باشیم  ،
هوا کــِ هیچ ؛ زندگی خوب است …


[ Tue 7 Jan 2014 ] [ 23:7 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]

فراق

و...

نــاگهـان چـه زود دیــر مـیشـود....


ادامه مطلب

[ Fri 3 Jan 2014 ] [ 18:7 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]

درود بر یلدانشینان تی وی

هشتاد و نه
شب پــــاییزی گذشتــــ...

و هشتــاد و نـه
روز زمستانـی باقی است تا بهــار
...
امـــا هشتـاد و نه همیشه هشتاد ونـه
می ماند...

شـاداب و چهار فصـل

یــلـدا تون دراز

[ Sat 21 Dec 2013 ] [ 22:9 ] [ احمدرضا بهزادی ]

[ ]

تاوقتی بعضی چیزا بهآدم ربط پیدا نکنه،انقدرهم جدی نیست>...
مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن  درشریعت ما غیراز این گناهی نیست

[ Sat 14 Dec 2013 ] [ 13:27 ] [ علیرضا احمدی ]

[ ]

در جواب رضا...
چکیده ی احکام............................مکروه است

[ Tue 10 Dec 2013 ] [ 13:33 ] [ رضا فتحی ]

[ ]

بـلـــه هـــــآ ...

[ Mon 9 Dec 2013 ] [ 23:51 ] [ رضا غریب نواز ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه